VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Tin chung về CTTC


VCB SGD tổ chức chuyển đổi mô hình chi nhánh theo KPI
VCB SGD tổ chức chuyển đổi mô hình chi nhánh theo KPI
Vietcombank tổ chức chương trình truyền thông về chuyển đổi mô hình chi nhánh theo dự án KPIs tại Sở Giao dịch
Cho thuê tài chính sẽ tái cơ cấu mạnh mẽ
Cho thuê tài chính sẽ tái cơ cấu mạnh mẽ
Cho thuê tài chính sẽ tái cơ cấu mạnh mẽ
Tín dụng đã tăng trưởng 10,78%, cao nhất kể từ năm 2011
Tín dụng đã tăng trưởng 10,78%, cao nhất kể từ năm 2011
Tín dụng đã tăng trưởng 10,78%, cao nhất kể từ năm 2011
CTTC:Loại hình dịch vụ cần được khuyến khích phát triển
CTTC:Loại hình dịch vụ cần được khuyến khích phát triển
Cho thuê tài chính (CTTC) được xem là giai đoạn phát triển cao của hoạt động tín dụng thuê mua và được đánh giá là một hình thức mới để đầu tư vốn vào tài sản sản xuất. Với những ưu thế nổi bật như hạn chế rủi ro, tiết kiệm chi phí, thủ tục tương đối đơn giản, không phải thế chấp ... CTTC ngày nay đang là một loại hình kinh doanh dịch vụ được ưa chuộng trên thế giới, nhất là ở các...
back to top